Elektronika, LED lacno
Live chat
Užívateľská zóna
Login - Email.adresa
Heslo
 
Nová registrácia
Zabudnuté heslo
Aktuálne články
TOPlist
Čo všetko privádzate a pripájate ku stavbe ???
03.10.2012 12:08
Zamysleli ste sa niekedy, čo všetko - aké médiá - privádzate ku svojej stavbe ? Budove či, rod.domu.
V nasledujúcich riadkoch sa to dozviete.

1) Elektrická prípojka.
Zvyčajne končí v rozvodnej skrini v budove, odkiaľ sú napájané jednotlivé svetlá, či svietidlá, zásuvky a ostatné spotrebiče.
Pri plánovaní projektu je VEĽMI dôležité upozorniť svojho projektanta na fakt, že napr. chcete mať doma elektrické vykurovanie, či tepelné čerpadlo, alebo fotovoltaické rozvody a tak.
Ten totiž musí vziať do úvahy spotrebu objektu a navrhnúť správnu dimenziu kábla prívodu.

2) Telefón, internet
Nepodliehajú síce plánovaniu, môžu sa zrealizovať aj bez plánovania v projekte, ale je potrebné mať na zreteli, že najvhodnejšie je mať podzemné vedenia, kde je to len trochu možné. Pretože tie nadzemné veľmi ovplyvňujú blesky počas búrok a aj najmenšie prepätie poškodzuje počítače, rootre, servery a ostatné komponenty. Telefónne vedenie je vhodné vyviesť do technickej miestnosti budovy a odtiaľ napr. PC rozvodom prepojiť do miestnosti, v ktorej chcete mať telefón. Ak v objekte nie je technická miestnosť, tak je vhodné to umiestniť do miestnosti, ktorá nie je vlhká (nie kúpelne).

3) Optické káble, TV, optický internet
Čoraz väčšej obľube z hľadiska rýchlosti sa teší aj optika, alebo ak chcete fiber line. Prenášajú sa po nej tisíce infomácií, ktoré by normálna drôtová telefónna linka nezvládla. Z tohoto titulu je vhodné pamätať hlavne vo veľkých mestách, kde už takéto pripojenia sú, alebo je predpoklad, že sa budú budovať, aby ste si pripravili prívod do budovy, alebo chráničku do ktorej sa dá optický kábel vsunúť.

4) Fotovoltaika (FV)
Vzhľadom na to, že v dobe písania tohto článku na slovensku je možnosť si zriadiť FV (do 10kW) na budovách a rod.domoch bez nutnosti platiť dane za výrobu a odovzdávanie nespotrebovanej el.energie do vonkajšej siete, je dobré popremýšľať aj nad touto variantou.
Hlavne ak plánujete v dome kúriť elektrikou, či budete mať klimatizáciu a podobne.
Všetky tieto spotrebiče totiž môžete napájať z fotovoltaiky. Výborne sa osvedčilo napájanie klimatizácií hlavne v letných mesiacoch z FV, výrazne sa tým znížila spotreba domov a budov. Pár detailov sa dozviete aj v niektorých iných článkoch tu na webe.

5) Inteligentné ovládanie, alarm (EZS)
Mnohí, ktorí majú stabilné zamestnanie a v čase od cca 7 hod do 16-17hod sú preč z domu, deti majú svoje krúžky, či družiny a podobne isto ocenia riadenie mnohých komponentov na diaľku.
Ide o riadenie vykurovania, klimatizácie, či zalievania a mnohých iných vecí cez pevnú IP adresu z pohodlného rozhrania napr. HTML, teda internetovej stránky, kde máte všetko vizuálne zobrazené, alebo pomocou ovládania cez GSM bránu, teda SMSkami.
Prísť do vyhriateho, či vychladeného domu, budovy bez zbytočných nákladov na energie, pretože nie vždy viete, že prídete presne vtedy, kedy by vám napr. časovač zopäl kúrenie, je skutočným šetrením energií.
Navyše vám plno automatiky môže výrazne uľahčiť život (napr. automatické sklápanie žalúzií pri vyjdení slnka). Samozrejme tieto vymoženosti stoja nejaké peniaze a preto si treba uvedomiť či to naozaj potrebujete a či na to máte investície.

6) Anténne prívody, TV rozvod
Už v dnešnej dobe veľmi diskutovaná záležitosť. Hlavne ak si predstavíme, že už klasický koaxiálny kábel ani veľmi pri HDMI, AV scart a S-video výstupoch nemá veľmi miesto.
Predsa len sú ale stále lokality, kde je signál televízií šírený v TV rozvodoch a budete potrebovať klasický kábel, aby ste si napr. svoju káblovku mohli pozrieť.
V kombinácii s bodom 3 tohto článku je vhodné popremýšľať nad PC rozvodom v dome, aby ste aj deťom aj sebe umožnili pohodlie internetu, študovania a tiež zároveň napr. používanie signálu k pevnému internetu na TV prístup (napr. Magio TV Telekom) a podobne.

7) Dverný vrátnik, kamery, zvonček
Tieto dlho používané a tradované zariadenia sa stále stávajú doménou hlavne v neprehľadných častiach rod.domov, office budov a podobne. Ak máte dlhý pozemok a budovu, dom príliš vzadu je na mieste si zriadiť VIDEO vrátnika, teda kameru so zvončekom a telefónom, aby ste verili tomu, čo zvoní a chce k vám na návštevu, že je naozaj ten, čo má prísť.
Bežným trendom je, že tento systém je spojený s elektronickým otváraním dverí, alebo brány, aby z pohodlia domu nemusel majiteľ vybiehať napr. do nečasu von.
Kamery na stráženie objektu tiež majú svoj zmysel a čoraz viac sa do popredia predierajú WIFI, alebo káblové IP kamery s prenosným monitorom. Takto si aj v obývačke na stole môžete pozrieť, kto k vám vchádza do domu.
© 2010-2015 Created by Feltech - Page system for own using.