Elektronika, LED lacno
Live chat
Užívateľská zóna
Login - Email.adresa
Heslo
 
Nová registrácia
Zabudnuté heslo
Aktuálne články
TOPlist
Bleskozvody - potreba ochrany rod.domov
01.04.2012 21:02
Potreba ochrany pred bleskami je v poslednej dobe často diskutovaná záležitosť. Pri cene bleskozvodu, ktorá sa na rodinnom dome - hlavne novostavbách - blíži k cca 500-600€, niet veľmi nad čím premýšľať.
Tieto malé peniaze vám vzhľadom k cene strechy, či celej budove môže zachrániť ďalšie investície, ktoré by mohli pri celkovom poškodení vniesť minimálne 3/4 investícií, ktoré ste do stavby dali.
Zvlášť neopomenuteľnou záležitosťou je bleskozvod na domoch z dreva, či iných ľahšie horľavých materiálov.
Pri potrebe bleskozvodu je zamozrejme nutné prihliadať aj na postavenie stavby v intraviláne, alebo extraviláne, osamotená budova a budova vyššie položená.
Tu je potrebné bleskozvod namontovať takmer okamžite po ukončení hrubej stavby a uložení strechy. Aby bola stavba chránená hneď od začiatku.
Netreba dodávať, že bleskozvod musí byť spravený kvalitne, podľa projektu, prípadne s konzultáciou firmy, ktorá ho bude montovať. Je totiž potrebné správne určiť druh zemniaceho zvodu a teda druhu uzemnenia. Či zvoliť v závislosti na teréne celozákladový zemnič, alebo uzemniť jednotlivé zvody cez tyče, ktoré je možné pridávať pri zistení nedostatočnosti odporu konkrétneho zvodu.
Podľa STN 62305 je správne stanovenie bleskozvodu vzhľadom k hodnote stavby tiež jedným z veľmi dôležitých kritérií. Pretože vhodné zaradenie do LPS typu 1-4 stanovuje kvalitu sústavy bleskozvodu. A tým ale aj finančnú náročnosť na samotnú montáž vrátane materiálov. Základná suma, ktorá bola spomenutá na začiatku tohto článku bola približne uvedená pre LPS 3 (resp.2).
Všetky tieto veci ako majiteľ môžete prekonzultovať riadne s montážnou firmou. Konečné rozhodnutie ale bude ako na montážnej firme, tak aj v konečnom dôsledku na revíznom technikovi, ktorý nemusí odobriť rozhodnutie majiteľa celú vec si zjednodušiť.
Nezabúdajte totiž, že revízny technik sa pod celú záležitosť podpíše a tým berie zodpovednosť za prípadné škody čiastočne na seba, ak sa nedodrží správny postup siete bleskozvodnej sústavy.

Neoddeliteľnou súčasťou celej LPS je LPS vnútorná a teda ochrana pred prepätím inštalovaním zvodičov prepätia ako v rozvodných skriniach vnútri, tak aj v zásuvkách, TV zvodoch a telefónnej prípojke, aby sa predišlo iným blúdivým prúdom indukovaným z vonkajších sietí.
© 2010-2015 Created by Feltech - Page system for own using.